Αγγέλα Μήτσιου

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 50 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – BUSINESS ENGLISH
Καθηγήτρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία και μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία (EAP Tutor – University of Southampton) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών για όλα τα επίπεδα (FCE, CAE, CPE, IELTS) καθώς και μαθήματα Αγγλικής Επιχειρησιακής Ορολογίας. Τιμές Λογικές.
Βόρεια Προάστια
Τα μαθήματα μπορούν να διεξαχθούν και online.
Tηλ. /

E <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#97;&#110;&#103;&#109;&#105;&#116;&#115;&#105;&#111;&#117;&#64;&#104;&#111;&#116;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;">&#97;&#110;&#103;&#109;&#105;&#116;&#115;&#105;&#111;&#117;&#64;&#104;&#111;&#116;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;</a>

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – BUSINESS ENGLISH
Καθηγήτρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία και μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία (EAP Tutor – University of Southampton) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών για όλα τα επίπεδα (FCE, CAE, CPE, IELTS) καθώς και μαθήματα Αγγλικής Επιχειρησιακής Ορολογίας. Τιμές Λογικές.
Βόρεια Προάστια
Τα μαθήματα μπορούν να διεξαχθούν και online.
Tηλ. /

E <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#97;&#110;&#103;&#109;&#105;&#116;&#115;&#105;&#111;&#117;&#64;&#104;&#111;&#116;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;">&#97;&#110;&#103;&#109;&#105;&#116;&#115;&#105;&#111;&#117;&#64;&#104;&#111;&#116;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;</a>

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – BUSINESS ENGLISH
Καθηγήτρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία και μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία (EAP Tutor – University of Southampton) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών για όλα τα επίπεδα (FCE, CAE, CPE, IELTS) καθώς και μαθήματα Αγγλικής Επιχειρησιακής Ορολογίας. Τιμές Λογικές.
Βόρεια Προάστια
Τα μαθήματα μπορούν να διεξαχθούν και online.
Tηλ. /

E <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#97;&#110;&#103;&#109;&#105;&#116;&#115;&#105;&#111;&#117;&#64;&#104;&#111;&#116;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;">&#97;&#110;&#103;&#109;&#105;&#116;&#115;&#105;&#111;&#117;&#64;&#104;&#111;&#116;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;</a>

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

ΣΥΝΟΨΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Ονομάζομαι Αγγέλα Μήτσιου και είμαι Διπλωματούχος Καθηγήτρια Αγγλικών καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Είμαι ενταγμένη τόσο στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όσο και στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚεΠις, μετά από παρακολούθηση προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων είμαι επίσης Εξετάστρια Προφορικού Λόγου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Τα τελευταία 20 χρόνια δουλεύω ως καθηγήτρια Αγγλικών σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα της χώρας (ΤΕΙ Πειραιά, Σχολή Ικάρων, ΣΤΥΑ, ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Μετεκπαίδευσης της Αστυνομίας, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, ΤΕΙ Χαλκίδας, Πυροσβεστική Ακαδημία, ΣΙΡ) και έχω επίσης ασχοληθεί συστηματικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κατάρτισης σε διάφορα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης διδάσκοντας τόσο Αγγλικά σε εργαζόμενους (ΕΛΤΑ, ΟΑΚΑ, ΑΔΕΔΥ, Ερρίκος Ντυνάν, Leader AE, Ceva Logistics) όσο και Ελληνικά σε παλιννοστούντες, μετανάστες και πρόσφυγες. Σε πολλά από αυτά τα προγράμματα έχω επίσης ασχοληθεί με το σχεδιασμό του προγράμματος καθώς και τη συγγραφή εγχειριδίων διδασκαλίας. Έχω επίσης διδάξει ακαδημαϊκά Αγγλικά στο Πανεπιστήμιο του Southampton.
Ασχολούμαι με ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα με μεγάλη μεταδοτικότητα και άριστα αποτελέσματα.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 20ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

Αγγέλα Μήτσιου
Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγέλα Μήτσιου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;