Αγγελική Αθανασιάδη

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται κατ' οίκον μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας, έκθεσης και λογοτεχνίας
- Υποστήριξη σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
- Προετοιμασία υποψηφίων ια τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
- Σημειώσεις με οργανωμένο πληροφοριακό υλικό για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Αναντίρρητα ως χρέος αμετάθετο του εκπαιδευτικού θεωρώ ότι είναι η άριστη επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο που διδάσκει και η ευρύτερη ενημέρωση για θέματα που απασχολούν το μαθητή. Ως παιδαγωγός οφείλει να διαθέτει αφενός ήθος, ώστε να αποτελεί υγιές πρότυπο, αφετέρου ορθή κρίση, προκειμένου να εκτιμά τυχόντα ψυχολογικά ή άλλου είδους προβλήματα που αναστέλλουν την πρόοδο των μαθητών, με στόχο τη δίκαιη και αμερόληπτη αξιολόγησή τους. Απαραίτητο βέβαια κρίνεται να επιφορτίζεται και με τη μετάδοση ανθρωπιστικής, δημοκρατικής και κοινωνικής παιδείας. Έτσι, διαμορφώνει ανθρώπους δημιουργικούς, που εμφορούνται από ιδανικά και αξίες και διαθέτουν συνέπεια λόγων και πράξεων.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Δεκαπενταετής φροντιστηριακή εμπειρία

ευρώ / 60'

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Αγγελική Αθανασιάδη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;