Ακάτη Ανδριανή

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 20 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φοιτήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,κάτοχος proficiency (michigan),παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού,γυμνασίου και λυκείου.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

Ακάτη Ανδριανή

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;