Αλέξανδρος Μπιράτσης

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Μαθήματα που παραδίδω: 

Προγραμματιστής με πολυετή εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών και διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού παραδίδει μαθήματα στις C/C++,C#, Java και PHP. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Ονοματεπώνυμο: 

Αλέξανδρος Μπιράτσης
Ιδιαίτερα Μαθήματα Αλέξανδρος Μπιράτσης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;