ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Συστηματικά μαθήματα γερμανικών από Έλληνα Γερμανίας, πτυχιούχο γερμανικού πανεπιστημίου και κάτοχο του C2 του Goethe-Institut. Γερμανικά για όλα τα επίπεδα και στην επαγγελματική γλώσσα. Εύκολη και γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας με δικά μου εγχειρίδια από 10ετή εμπειρία στη διδασκαλία αλλοδαπών στη Γερμανία και πάντα προσαρμοσμένα στις ικανότητες και δυνατότητες του μαθητή. Εάν σκοπεύετε σε κάποιο δίπλωμα του Goethe-Institut μπορώ να σας συνοδεύσω για σίγουρη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα (Α1 μέχρι C2). Στις προσπάθειες σας για εργασία σε γερμανόφωνο κράτος προετοιμαζόμαστε μαζί για μία καλύτερη εμφάνιση σε συνεντεύξεις και βιογραφικά.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται στις δικές σας ικανότητες και δυνατότητες. Τα μαθήματα έχουν κάποια βάσιμη ύλη ανά κεφάλαιο, προσαρμόζονται όμως συνεχώς στις ανάγκες του μαθητή και εξελίσσονται αναλόγως τις απαιτήσεις σας με επαναλήψεις εκεί που υπάρχουν αδυναμίες. Για την καλύτερη αντίληψη και έλεγχο του κόστους των μαθημάτων παρέχω ενότητες 10 κεφαλαίων για κάθε επίπεδο (4 ώρες των 60 λεπτών ανά κεφάλαιο).

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

10 χρόνια διδασκαλίας σε γερμανικά VHS-Schulen (Volkshochschulen) σε αλλοδαπούς Γερμανίας. Διδασκαλία σε Έλληνες μετανάστες σε ελληνική κοινότητα Γερμανίας. Από τον Ιούνιο 2014 μένω μόνιμα στην Ελλάδα και συνεχίζω ιδιαίτερα μαθήματα κατ' οίκον ή μέσω SKYPE.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Διδασκαλία σε group
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;