Αλίκη Θάνου

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος μαθηματικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθηματικά και φυσική σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου.Αναλαμβάνονται και φοιτητές σχολών για βοήθεια με τις εξετάσεις σε μαθήματα όπως στατιστική,θεωρία πιθανοτήτων,διαφορικές εξισώσεις,άλγεβρα,γραμμική άλγεβρα.Τιμές προσιτές, συστατικές επιστολές διαθέσιμες.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δίνεται ίδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή κατανόηση των εννοιών, στην διαμόρφωση του τρόπου σκέψης του κάθε μαθητή και στην κάλυψη πιθανών αποριών από προηγούμενες τάξεις.Το μάθημα πραγματοποιείται με δημιουργικό τρόπο, με απλά και κατανοητά παραδείγματα,συνεχή επανάληψη,καθώς και με επικοινωνία με το μαθητή σε οποιαδήποτε απορία προκύψει .Η τακτή ενημέρωση των γονέων ως προς την εξέλιξη του μαθήματος προσφέρει βοήθεια στην διαδικασία αυτή.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα και ολιγομελή τμήματα

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Αλίκη Θάνου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;