ΑΛΚΗΣΤΗ ΗΛΙΑΔΗ

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πιστοποιημένη καθηγήτρια Αγγλικών - Γερμανικών, με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες, αναλαμβάνει τη διδασκαλία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, ατομικά και ομαδικά, για όλες οι τάξεις - πτυχία, με ταχύρρυθμα και μη μαθήματα. Διαθέτω μεγάλη διδακτική εμπειρία, παρέχω πλούσιο διδακτικό υλικό και εφαρμόζω σύστημα εξατομικευμένης διδασκαλίας.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Εφαρμόζω εξατομικευμένο σύστημα διδασκαλίας, συμβατό με τις αντικειμενικές διδακτικές ανάγκες του μαθητή.
Παρέχω πλούσιο διδακτικό υλικό.
Είμαι πιστοποιημένη καθηγήτρια με εμπειρία.
Διαθέτω ειδίκευση στην ειδική αγωγή.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Ευρωγνώση - Καθηγήτρια Αγγλικών (09.2011-Σήμερα)

Καθηγήτρια Αγγλικών, Γερμανικών, Ελληνικών (09.2002-Σήμερα)

Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων Γραφείο Πρακτικής Άσκησης-Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης (06.2011-Σήμερα)

Περιφέρεια Αττικής – Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και Πειραιά
Εισηγητής δήμων για χορήγηση και ανανέωσης αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (05..2011)

Συνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων- Project Manager – Γραμματειακή Υποστήριξη
(10..2009)

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Στέλεχος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων – Γραμματειακή Υποστήριξη-Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (09..2006)

Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
Στέλεχος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων – Γραμματειακή Υποστήριξη (09..2006)

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Πρακτική Άσκηση (10..2004)

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

ΑΛΚΗΣΤΗ ΗΛΙΑΔΗ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΑΛΚΗΣΤΗ ΗΛΙΑΔΗ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;