ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Βασική Φυσική με κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων με άριστα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδίκευση στην θεωρητική και μαθηματική φυσική. Μεγάλη εμπειρία σε πανεπιστημιακά μαθήματα. Καθηγητής Φυσικής και Μαθηματικών στην ομάδα του Mathtrix online educational portal (interactive μέθοδος διδασκαλίας μέσω πλατφόρμας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές).

Παραδίδονται μαθήματα Εισαγωγική Φυσικής (Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κυματική), Σύγχρονης Φυσικής, Κβαντικής Μηχανικής, Σχετικότητας, Ηλεκτρομαγνητισμού, Κλασσικής και Αναλυτικής Μηχανικής, Στατιστικής Φυσικής, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωμάτια και Μαθηματικών σε φοιτητές αεί, σπουδαστές τει, εαπ και μεταπτυχιακούς. Καθοδήγηση εργασιών.

Επιπλέον αναλαμβάνω απαιτητικούς μαθητές λυκείου.

Δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων.Έμφαση στην κατανόηση και όχι στην περιπτωσιολογία.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Βαθιά γνώση των διαφόρων αντικειμένων. Εγγυημένα αποτελέσματα. Διδασκαλία μέσα από εξατομικευμένη προσέγγιση ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του εκάστοτε φοιτητή/μαθητή. Χρήση πρωτότυπου υλικού και κατάλληλης βιβλιογραφίας. Έμφαση στην ανάδειξη δομών και στην κατανόηση της διασύνδεσης των διαφόρων εννοιών, όχι περιπτωσιολογία που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Πολυετής εμπειρία σε πανεπιστημιακά μαθήματα τόσο σε ιδιαίτερα όσο και σε φροντιστήρια.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;