Α.Μητρακα

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγήτρια, απόφοιτη Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελειου,με σπουδες στα πανεπιστήμια Università per strangeri di Perugia και Università di Ferrara ,με μεταδoτικότητα και αγάπη για την Ιταλική Γλωσσα και Κουλτούρα,παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Άριστη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα και πτυχία γλωσσομάθειας (CELI, DIPLOMA,PLIDA, ΚΠΓ) ,προετοιμασία για Erasmus,πανελλήνιες και για σπουδές στα Ιταλικά Πανεπιστήμια.

E

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Α.Μητρακα

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;