Ανατομία ΕΠΑΛ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 50 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ανατομία Φυσιολογία ΕΠΑΛ
Προετοιμασία για τις πανελλαδικές από έμπειρο καθηγητή στον Καρέα με αντάλλαγμα υπηρεσίες ή αγαθά .

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο: 

Ανατομία ΕΠΑΛ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;