Άννα Δασκαλάκη

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος με φροντιστηριακή εμπειρία και πολυετή εμπειρία στην κατ' οίκον διδασκαλία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.Εντατικά μαθήματα προς κάλυψη πιθανών κενών.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Ισχυρή θέληση για διδασκαλία.
Μεταδοτικότητα και ενδιαφέρον για τις προσωπικές ανάγκες του μαθητή.
Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.
Ενισχυτικά και ταχύρυθμα μαθήματα προς κάλυψη πιθανών παλαιότερων κενών.
Επικοινωνιακές δεξιότητες με μαθητές και γονείς.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Διδασκαλία φροντιστηριακών φιλολογικών μαθημάτων.
Διδασκαλία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ονοματεπώνυμο: 

Άννα Δασκαλάκη
Ιδιαίτερα Μαθήματα Άννα Δασκαλάκη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;