Αρκολάκης Δημήτριος

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μαθήματα που παραδίδω: 

Μεταπτυχιακός Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς παραδίδει μαθήματα: WordPress (από απλό έως επέμβαση σε core code), δημιουργίας Web εφαρμογών μέσω PHP, βάσεις δεδομένων (MySql, MS Access), HTML, SEO άπαντα συνοδευόμενα από σχετικό υλικό - κώδικα. portfolio

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 8ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων

Ονοματεπώνυμο: 

Αρκολάκης Δημήτριος
Ιδιαίτερα Μαθήματα Αρκολάκης Δημήτριος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;