Αθανασίου Πόλυ

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίνονται ιδιαίτερα μαθήματα Ρωσικών απο την καθηγήτρια με μητρική γλώσσα Ρώσικη.Με σπουδέσ στο τμήμα Βαλκανικών ,Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στη Ρωσία με αναγνωρισμένο πτυχίο απο το ελληνικό κράτος.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Για την γρήγορη και εύκολη εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση πλούσιας βιβλιογραφίας και διαφορετικής μεθόδου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 9ευρώ/ώρα

Ονοματεπώνυμο: 

Αθανασίου Πόλυ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;