Δανάη Αλεξανδρίδου

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Yποψήφια Διδάκτορας Κλασικής Φιλολογίας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Κλασικής Φιλολογίας (ειδίκευση στα Αρχαία και Λατινικά) και απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κάτοχος διπλώματος εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (Παν. Μακεδονίας). Πτυχίο Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ο.Μ.Κ.Ε.), πτυχίο γνώσης της γραφής ''Braille'' (Σχολή Τυφλών) και δίπλωμα εξειδίκευσης "TEACCH, PECS, MAKATON: Προγράμματα για την επικοινωνία και την εκπαίδευση παιδιών με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού'' (Παν. Μακεδονίας). Παραδίδω μαθήματα αρχαίων, λατινικών και έκθεσης σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου. Έχω 10ετή εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα, διαθέτω πλούσιο προσωπικό υλικό σημειώσεων και μεγάλη μεταδοτικότητα. Επίσης, έχω 5ετή εμπειρία ως φιλόλογος ειδικής αγωγής εργαζόμενη ως παράλληλη στήριξη σε δημόσιο σχολείο και αναλαμβάνοντας και ιδιαίτερα μαθήματα. Αναλαμβάνω ιδιαίτερα μαθήματα μόνο σε κεντρική και ανατολική Θεσσαλονίκη. Για 1,5 ώρα: 20Ε, για 2 ώρες: 25Ε.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Διακρίνομαι για τη συνέπεια, την εργατικότητα, την εντιμότητα, την ανεξάντλητη υπομονή μου και την αγάπη μου για τα παιδιά.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Έχω 10ετή εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα, διαθέτω πλούσιο προσωπικό υλικό σημειώσεων και μεγάλη μεταδοτικότητα. Επίσης, έχω 5ετή εμπειρία ως φιλόλογος ειδικής αγωγής εργαζόμενη ως παράλληλη στήριξη σε δημόσιο σχολείο και αναλαμβάνοντας και ιδιαίτερα μαθήματα.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ονοματεπώνυμο: 

Δανάη Αλεξανδρίδου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;