ΔΗΜΑΡΑ ΝΤΕΝΙΣ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Γερμανικά παραδίδονται από καθηγήτρια απόφοιτη του Α.Π.Θ, γεννημένη στη Γερμάνια(native speaker). Σε ενήλικες με σκοπό την μετανάστευση με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, σε μαθητές και νήπια (διδασκαλία της γλώσσας με δημιουργική απασχόληση, μέθοδος KIKUS)μεταδοτικότητα, φροντιστηριακή & σχολική πείρα, 100% επιτυχία στα πτυχία του ινστιτούτο Γκαίτε και στο Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Προετοιμασία για το μάθημα των γερμανικών στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Αναλαμβάνονται Μεταφράσεις

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Γερμανικό σχολείο Θεσσαλονίκης , Φροντιστήρια σε ανατολική & δυτική Θεσσαλονίκη, Πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση, ιδιαίτερα μαθήματα

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα

Ονοματεπώνυμο: 

ΔΗΜΑΡΑ ΝΤΕΝΙΣ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΔΗΜΑΡΑ ΝΤΕΝΙΣ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;