Δήμητρα Παρουσάκη

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 20 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος νηπιαγωγός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και αναλαμβάνει τη δημιουργική απασχόληση νηπίων και την προετοιμασία τους για το δημοτικό σχολείο καθώς και το καθημερινό διάβασμα μαθητών του δημοτικού.
Παρέχονται σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό.
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Διαθέτω εμπειρία, μεταδοτικότητα και άριστη γνώση του αντικειμένου μου. Ενημερώνομαι διαρκώς για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές. Χορηγώ στους μαθητές μου ανιχνευτικά μαθησιακά κριτήρια, εξάγω και αναλύω τα αποτελέσματα, βάση των οποίων προχωρώ στο σχεδιασμό ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό ενισχύει τις δυνατότητες και αμβλύνει τις αδυναμίες των μαθητών. Παρέχεται διαρκής ανατροφοδότηση και ανασχεδιασμός του προγράμματος αν χρειαστεί. Τέτοια προγράμματα είναι ευνοϊκά και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Πάνω από όλα, όμως, ενδιαφέρομαι για τους μαθητές μου και προσπαθώ όχι μόνο να βελτιώσω την απόδοση τους και να τους παρέχω γνώση, αλλά κυρίως να τους μάθω πως να μαθαίνουν και να οικοδομούν τη γνώση.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

• 6ο Κλασσικό Νηπιαγωγείο Θέρμης
• 26ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης
• 23ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης
• Τμήμα ένταξης του 1ου Νηπιαγωγείου Κορδελιού
• Ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην ειδική αγωγή στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση και πιστοποίηση της χορήγησης των κριτηρίων:
 DTLA-4,DTLA-3, Κριτήρια Μαθησιακής Επάρκειας
 Λ-α-Τω Ι και ΙΙ, Κριτήρια Γλωσσικής Επάρκειας
 Κριτήρια Μαθηματικής Επάρκειας Ι και ΙΙ
 Κλίμακα AAMD
Παραδίδω μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και απασχολώ δημιουργικά μαθητές νηπιαγωγείου από το 2010. Ανέλαβα τη δημιουργική απασχόληση μαθήτριας με (ασκήσιμη) νοητική καθυστέρηση.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group

Ονοματεπώνυμο: 

Δήμητρα Παρουσάκη
Ιδιαίτερα Μαθήματα Δήμητρα Παρουσάκη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;