Δημήτρης Μαργαρίτης Μόσχος

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ονομάζομαι Δημήτρης Μ. Μόσχος. Παραδίδω μαθήματα Ιστορίας γενικής παιδείας και Ιστορίας κατεύθυνσης και Λογοτεχνίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Οι τιμές των μαθημάτων μου είναι 10ε/ώρα για μαθητές Γυμνασίου μέχρι πρώτη Λυκείου και 13ε/ω για μαθητές δευτέρας και τρίτης Λυκείου. Ιδιαίτερη φροντίδα για παιδιά τεχνολογικής κατεύθυνσης με προβλήματα στην Έκθεση. Δίνεται πρόσθετο βοηθητικό υλικό, ενώ κατόπιν συνεννόησης με το παιδί και με τον ρυθμό προόδου του, προβλέπονται επαναλήψεις και διαγωνίσματα. 3ετής εμπειρία διδασκαλίας με τα δύο εξ αυτών έτη σε παιδιά 3ης Λυκείου .

Για φοιτητές.
Εκπονούνται εργασίες για τα τμήματα ιστορίας και σλαβικών σπουδών. Τιμή 3ε/σελίδα+15ε η εύρεση βιβλιογραφίας και μελέτης.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Φιλικό περιβάλλον και συμπεριφορά. Μεγάλη υπομονή και κατανόηση με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή "δύσκολη" σχέση με τη μελέτη. Είμαι μικρός σε ηλικία(29) και συνεπώς σχετικά κοντά στην ηλικία των παιδιών ώστε να επικρατεί φιλική σχέση και κλίμα. Έχω παρά τα λίγα έτη διδασκαλίας μου, μεγάλη πείρα κυρίως στις πανελλαδικές και στις στρεσογόνες καταστάσεις τις οποίες τα παιδιά περνούν κατά το τελευταίο έτος του Λυκείου.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Από το 2013 κάνω ιδιαίτερα στην Θεσσαλονίκη. Την πρώτη χρονιά ανέλαβα μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου ενώ τις δύο επόμενες χρονιές με τους ίδιους μαθητές πορευτήκαμε προς τις πανελλαδικές με μεγάλη επιτυχία. Ταυτόχρονα ανέλαβα τα επόμενα έτη πρόσθετους μαθητές 3ης Λυκείου καθώς και Γυμνασίου στην Έκθεση και την Ιστορία κατεύθυνσης. Το σύνολο των μαθητών μου πέτυχε τους στόχους του εισαγωγής στο ΑΠΘ. Μετά την μετακόμιση μου στην Αθήνα το Μάρτιο του 2016 για μερικούς μήνες δεν εργάστηκα. Αυτή είναι η πρώτη χρονιά που θα εργαστώ στην Αθήνα.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Δημήτρης Μαργαρίτης Μόσχος
Ιδιαίτερα Μαθήματα Δημήτρης Μαργαρίτης Μόσχος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;