ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΧΩΡΙΤΗ

Ηλικία: 

έως 50 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Aπόφοιτη του τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Dilmer Κων.πολης, παραδίδει μαθήματα τουρκικών. Τιμές προσιτές.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Πρόσθετα: 

  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group

Ονοματεπώνυμο: 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΧΩΡΙΤΗ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;