Έφη Στ.

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 50 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται μαθήματα Τουρκικών από απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών με το ανώτερο πτυχίο από το TÖMER, καθώς και ολοκλήρωση ενός χρόνου πρακτικής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης στο Τμήμα Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (İstanbul Üniversitesi- Türk Dili ve Edebiyatı). Συμμετοχή σε Διεθνή Διαγωνισμό Τουρκικών ( 5η θέση). Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα, έμφαση στα προφορικά, ευέλικτο ωράριο.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 5ευρώ/ώρα

Ονοματεπώνυμο: 

Έφη Στ.
Ιδιαίτερα Μαθήματα Έφη Στ.

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;