Έφη Στάμου

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 50 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται μαθήματα Τουρκικών από απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών με το ανώτερο πτυχίο από το TÖMER, καθώς και ολοκλήρωση ενός χρόνου πρακτικής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης στο Τμήμα Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (İstanbul Üniversitesi- Türk Dili ve Edebiyatı). Συμμετοχή σε Διεθνή Διαγωνισμό Τουρκικών ( 5η θέση). Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα, έμφαση στα προφορικά, ευέλικτο ωράριο.
<a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#111;&#122;&#101;&#108;&#116;&#117;&#114;&#107;&#99;&#101;&#100;&#101;&#114;&#115;&#108;&#101;&#114;&#105;&#64;&#103;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;">&#111;&#122;&#101;&#108;&#116;&#117;&#114;&#107;&#99;&#101;&#100;&#101;&#114;&#115;&#108;&#101;&#114;&#105;&#64;&#103;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;</a>

Παραδίδονται μαθήματα και μέσω σκαιπ.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 5ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

Έφη Στάμου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;