ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

ιταλικά παραδίδονται από πτυχιούχο καθηγήτρια

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;