Ειρήνη

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγήτρια Γερμανικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Παρέχεται στήριξη για την ύλη του σχολείου και προετοιμασία για διπλώματα.

Ονοματεπώνυμο: 

Ειρήνη
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ειρήνη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;