Ελένη Κότση

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Μαθηματικά και Φυσική σε μαθητές Γυμνασίου και
1ης Λυκείου παραδίδονται από τελειόφοιτη
φοιτήτρια Πολυτεχνικής Σχολής. Τιμές χαμηλές!
Αναλαμβάνεται διάβασμα μαθητών Δημοτικού.
Δυνατότητα σχηματισμού ολιγομελών τμημάτων.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Ελένη Κότση

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;