Ελευθερία

Είμαι: 

Φοιτητής

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα - Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και - Λατινικών σε μαθητές Β' Λυκείου. Το μάθημα γίνεται με τρόπο ευχάριστο και κατανοητό.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Ονοματεπώνυμο: 

Ελευθερία
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ελευθερία

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;