Ελευθερία

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από έμπειρη Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες. Προετοιμασία για Delf & Dalf, Sorbonne, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (όλα τα επίπεδα), πανελλήνιες εξετάσεις, σπουδές και Erasmus σε Γαλλόφωνες χώρες. Δίδεται δωρεάν πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Τιμές άκρως ανταγωνιστικές.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Διαθέτω 6 χρόνια συνεχόμενη εμπειρία στη διδασκαλία της Γαλλικής τόσο σε φροντιστήρια όσο και σε ιδιαίτερα μαθήματα. Δίδεται δωρεάν πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τεστ αντίστοιχα με αυτά των εξετάσεων (κείμενα, λεξιλόγιο, γραμματική, έκθεση, ακουστικά και προφορικά).

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

6 ετής συνεχόμενη εμπειρία στη διδασκαλία της Γαλλικής τόσο σε φροντιστήρια όσο και σε ιδιαίτερα μαθήματα.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

Ελευθερία

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;