Ελίζα Κλαδάκη

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Κάτοχος του ανώτατου πτυχίου γερμανικής γλωσσομάθειας C2 Großes Deutsches Sprachdiplom του Goethe Institut και με σπουδές στη Γερμανία παραδίδει μαθήματα , ιδιαίτερα ή σε τμήματα σε όλα τα επίπεδα και ηλικίες

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Ελίζα Κλαδάκη
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ελίζα Κλαδάκη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;