Ευαγγελία Μπαρή

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 11ετούς εμπειρίας προετοιμάζει υπεύθυνα υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων θετικών τεχνολογικών οικονομικών σχολών, μαθητές Λυκείου, Γυμνασίου, ΕΠΑΛ, υψηλή μεταδοτικότητα, μεθοδολογία, άριστα αποτελέσματα.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ονοματεπώνυμο: 

Ευαγγελία Μπαρή
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ευαγγελία Μπαρή

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;