Ευδοκία Μάρα

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Με λατρεία για τα παιδιά με δημιουργικότητα, πρωτοπορία και συνεργασία με τους ενηλίκους για την κατάκτηση της γαλλικής γλώσσας.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

2012-έως σήμερα Ενασχόληση με ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικών με παιδιά κυρίως δημοτικού,γυμνασίου και λυκείου με επίτευξη των στόχων τους.

2013- έως σήμερα Εξετάστρια,επιτηρήτρια και διορθώτρια στο γαλλικό ινστιτούτο σ''ολα τα delf prim(δημοτικού) αλλά και delf A'1, A'2, B'1
Εργασία σε γαλλικό φροντιστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Ευδοκία Μάρα
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ευδοκία Μάρα

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;