ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος με 7 χρόνια εμπειρία στα ιδιαίτερα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού γυμνασίου λυκείου.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Ονοματεπώνυμο: 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;