Ευγενια παπαχριστοπουλου

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

- Προετοιμασία των μαθητών για επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις. (ECCE, ECPE, FCE, PTE / EDEXCEL B2/C2, Test of Interactive English (TIE) B2/C2, ΚΠΓ, IELTS)

-Προσωπικές σημειώσεις και επιπλέον ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση του μαθήματος.

- Προετοιμασία και οργάνωση του μαθήματος , εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών.

έφωνο Επικοινωνίας: ,

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

- Συνεργασία με τους μαθητές, σεβόμενη την προσωπικότητά τους, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου στο τρόπο με τον οποίο αφομοιώνει τις γνώσεις.

- Δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Ενημέρωση για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοσή τους

- Ενδιαφέρον για τις συνθήκες ζωής των μαθητών μέσα στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά τους. Ανάληψη παιδαγωγικών ενεργειών, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

- Αντικειμενική Αξιολόγηση στην πρόοδο και την επίδοση των μαθητών και σχετική ενημέρωση σε γονείς ή κηδεμόνες καθώς και στους ίδιους τους μαθητές. Επίσης διόρθωση εργασιών των μαθητών, αξιολόγηση και σχετική ενημέρωση.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Ευγενια παπαχριστοπουλου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;