ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται ιδιαίτερα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα από φοιτητή φιλολογίας Α.Π.Θ. σε μαθητές Α' - Β' - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
Δίνονται σημείώσεις και πλούσιο βοηθητικό υλικό.
Πραγματοποιούνται Δωρεάν επαναληπτικά μαθήματα.
Τακτικά τεστ και επαναληπτικά διαγωνίσματα.
ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ!!

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;