ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ιδιαίτερα Μαθήματα  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;