ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ,ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ Ή ΣΕ ΓΚΡΟΥΠ.ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΄Β Ή Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ,ΠΑΡΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ,ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

15% Έκπτωση

Ονοματεπώνυμο: 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;