ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, με εμπειρία

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, με εμπειρία μεγάλη στη μαθησιακή διαδικασία αναλαμβάνει μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά, Έκφραση - Έκθεση, Ιστορία. Τιμές πολύ λογικές.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, με εμπειρία

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;