Φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα κατ οίκον όλων των τάξεων και μαθημάτων με δωρεάν υλικό σημειώσεων και τεστ. Τιμές από 8 την ώρα

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;