Φιλόλογος του Α.Π.Θ.

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος του Α.Π.Θ., με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία και μεταπτυχιακό στη Διδακτική Μεθοδολογία & τα Αναλυτικά Προγράμματα πραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα γυμνασίου και λυκείου. Υπεύθυνη προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών τμημάτων 2 - 3 ατόμων (groups).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

Φιλόλογος του Α.Π.Θ.

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;