Γιάννης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Business , management , finance ,banking , marketing κλπ ,
σε επιχηρειματίες , φοιτητές , groups εταιρειών ,στελέχη.

Επίσης μπορώ να αναλάβω εργασίες , έρευνες αγορών κλπ.

Υπάρχει μεγάλη πρακτική και θεωριτική εμπειρία.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Ονοματεπώνυμο: 

Γιάννης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;