Γιάννης Λαμπρόπουλος

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 20 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Αριστούχος φοιτητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τμήματος Πολιτικών Μηχανικών παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου.

Γιάννης Λαμπροπουλος
Φοιτητής ΑΠΘ

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

-Η απουσία επαγγελματικής εμπειρίας εξισορροπείται με βαθύτατη αγάπη και γνώση των
προαναφερθέντων μαθημάτων.

-Διαδραστικό μαθημα.

-Παροχή σημειώσεων καθώς και βοηθημάτων δωρεάν.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

10% Έκπτωση

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Γιάννης Λαμπρόπουλος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;