Γιάννης Μπάνος

Είμαι: 

Κάτοχος Διδακτορικού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Αθήνα- παραδίδονται μαθήματα τουρκικών από καθηγητή νέων τουρκ./ οθωμ. τουρκικών με εμπειρία από τις δυσκολίες της εκμάθησής τους κι από την προετοιμασία ενηλίκων για εξετάσεις πιστοποίησης και για επαγγλματικούς λόγους, σε λογική τιμή, ατομικά ή με συμμαθητή/τρια της επιλογής σας, στον χώρο σας στις περιοχές μεταξύ κέντρου, γκύζη, αμπελοκήπων, παγκρατίου, γλυφάδας, καλλιθέας, νίκαιας,

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Όπως παραδέχονται πολλοί διδάσκοντες, τα πιο γνωστά εγχειρίδια τουρκικών στην Ελλάδα δεν είναι απολύτως ικανοποιητικά για την διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας. Επομένως χρειάζονται εξατομικευμένα μαθήματα με σημείωσεις φροντισμένες για την κατανόηση των ιδιαίτερων γραμματικών, συντακτικών και σημασιολογικών διαφορών της τουρκικής από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Η μέθοδός μας συνίσταται στην ζωντανή χρήση της γλώσσας με παραδείγματα (γραπτά και προφορικά) για την ανάδειξη των φαινομένων που αναλύονται στις σημειώσεις οι οποίες καλύπτουν τα κενά των εγχειριδίων παρουσιάζοντας την διάρθρωση των τουρκικών πάνω στην γενική κτητική ("του αυτοκινήτου τα φώτα-του", "του καμωμένου του γλυκού", κτλ.)

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Γιάννης Μπάνος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;