ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Θεσσαλονίκη,
Τιμές προσιτές. επικοινωνίας :

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;