Χαμαλίδης Δημοκράτης

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης με πολυετή εμπειρία στην παράδοση μαθημάτων κατ'οίκον και φροντιστηρίων Μ.Ε., παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα της Φυσικής.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ονοματεπώνυμο: 

Χαμαλίδης Δημοκράτης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;