Χρηστος Παπ

Είμαι: 

Κάτοχος Διδακτορικού

Μαθήματα που παραδίδω: 

Διδάκτορας Μαθηματικών EKΠΑ με χρόνια διδακτικής εμπειρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέρει βοήθεια σε Πανεπιστημιακά Μαθήματα:

- ΜATLAB. Προσέγγιση λύσης διαφορικών εξισώσεων.
(Diffusion, Heat, Wave)
Data Mining/Data Clustering.
Ανάλυση Σήματος.

- LaTeX.

- Μαθηματικών ΕΚΠΑ (Απειροστικός, Γραμμική Άλγεβρα, Βασική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Μιγαδική Ανάλυση, Διαφορική Γεωμετρία, Αριθμητική Ανάλυση)-

Οικονομικών Μαθηματικών (Ανάλυση, Πιθανότητες, Στατιστική) -

Φυσικής (Ανάλυση, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Σχετικότητα) -

Μαθηματικών της Πληροφορικής, (CM, Ανάλυση, Διακριτά, Αριθμητική Ανάλυση, Σήματα&Συστήματα) -

Μαθηματικών της Σ.ΘΕ.Τ. του Ε. Α. Π (Ανάλυση, Διακριτά, Διαφορικές Εξισώσεις).

- Αναλαμβάνω την βοήθεια στην εκπόνηση και την συγγραφή Εργασιών/Πτυχιακών για κάθε ένα από τα προηγούμενα αντικείμενα.

Τιμές συζητήσιμες και πάντα κατά ιδιαιτερότητα.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Ονοματεπώνυμο: 

Χρηστος Παπ
Ιδιαίτερα Μαθήματα Χρηστος Παπ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;