Ιδιαίτερα Δημοτικού- Θεσσαλονίκη

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Αριστούχος τεταρτοετής φοιτητής του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ με διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα και βοήθεια στη σχολική μελέτη σε όλα τα μαθήματα, σε μαθητές/τριες Δημοτικού όλων των τάξεων.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Ιδιαίτερα Δημοτικού- Θεσσαλονίκη
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιδιαίτερα Δημοτικού- Θεσσαλονίκη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;