Ιδιαίτερα Φιλολογικά

Είμαι: 

Φοιτητής

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος τελειόφοιτη του ΑΠΘ με μεταδοτικότητα και άριστη
επικοινωνία με τους μαθητές παραδίδει
όλα τα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου,
αναλαμβάνει επίσης τη βοήθεια στη μελέτη παιδιών δημοτικού.
Παρέχονται σημειώσεις.

Απευθύνομαι σε: 

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: