Ιδιαίτερα Γερμανικών - Rafaella Kaisari

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Ιδιωτική Σχολή στην Ελλάδα

Μαθήματα που παραδίδω: 

Σπουδάστρια Γερμανικής Γλώσσας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών σε αρχικά επιπεδα προΑ, Α1, Α2 και Β1 με πληρες προσωπικό και εξωσχολικό υλικό.

Για περαιτέρω πληροφορίς επικοινωνήστε μαζί μου μόνο μεσω τηλεφώνου, ή .

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων

Ονοματεπώνυμο: 

Ιδιαίτερα Γερμανικών - Rafaella Kaisari
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιδιαίτερα Γερμανικών - Rafaella Kaisari

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;