Ιδιαίτερα Μαθήματα Accounting Finance Statistics

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Κάτοχος μεταπτυχιακού MSc in Investment Analysis, University of Stirling (1996), με μεγάλη εμπειρία στην διδασκαλία αλλά και στον τραπεζικό χώρο διδάσκει:

1) Λογιστική-Financial and Managerial Accounting,
2) Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Financial Management
3) Στατιστική Μαθηματικά - Statistics and Mathematics,
4) Οικονομικά - Economics (Micro & Macro)

Εξειδικευμένα θέματα όπως:
1) Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Ομόλογα, Μετοχές - Portfolio Theory, Bonds, Stocks
2) Παράγωγα, ΣΜΕ, δικαιώματα - Derivatives, futures, options
3) Κόστος κεφαλαίου, μερισματική πολιτική - Cost of Capital, Dividend Policy
4) Διαχείριση Κινδύνου VaR, - Risk Management

στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα σε φοιτητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστήμιων ή Κολεγίων.

Μεγάλη εμπειρία με μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές και με χρήση Υπολογιστών.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Ονοματεπώνυμο: 

Ιδιαίτερα Μαθήματα Accounting Finance Statistics
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιδιαίτερα Μαθήματα Accounting Finance Statistics

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;