(ΑΕΙ-EAΠ-ΤΕΙ-ΙΕΚ) Διδάκτορας Μαθηματικών EKΠΑ

Είμαι: 

Κάτοχος Διδακτορικού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

(ΑΕΙ-EAΠ-ΤΕΙ-ΙΕΚ) Διδάκτορας Μαθηματικών EKΠΑ με χρόνια διδακτικής εμπειρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέρει βοήθεια σε Πανεπιστημιακά Μαθήματα: - ΜATLAB. Προσέγγιση λύσης διαφορικών εξισώσεων. (Diffusion, Heat, Wave) Data Mining/Data Clustering. Ανάλυση Σήματος. - Μαθηματικών ΕΚΠΑ (Απειροστικός, Γραμμική Άλγεβρα, Βασική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Μιγαδική Ανάλυση, Διαφορική Γεωμετρία, Αριθμητική Ανάλυση)- Οικονομικών Μαθηματικών (Ανάλυση, Πιθανότητες, Στατιστική) - Φυσικής (Ανάλυση, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Σχετικότητα) - Μαθηματικών της Πληροφορικής, (CM, Ανάλυση, Διακριτά, Αριθμητική Ανάλυση, Σήματα&Συστήματα) - Μαθηματικών της Σ.ΘΕ.Τ. του Ε. Α. Π (Ανάλυση, Διακριτά, Διαφορικές Εξισώσεις). - Αναλαμβάνω την βοήθεια στην εκπόνηση και την συγγραφή Εργασιών/Πτυχιακών για κάθε ένα από τα προηγούμενα Αντικείμενα Σπουδών, στο σύστημα LaTeX (την lingua franca των επιστημών). Τιμές συζητήσιμες και πάντα κατά ιδιαιτερότητα.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

(ΑΕΙ-EAΠ-ΤΕΙ-ΙΕΚ) Διδάκτορας Μαθηματικών EKΠΑ
Ιδιαίτερα Μαθήματα (ΑΕΙ-EAΠ-ΤΕΙ-ΙΕΚ) Διδάκτορας Μαθηματικών EKΠΑ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;