Καθηγήτρια Γαλλικών με 3ετή πείρα

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγήτρια Γαλλικών με 3ετή πείρα, Πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α., παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές,-τριες Δημοτικού & Γυμνασίου στην Καρδίτσα.
Καθηγήτρια Θεωρητικών Μουσικής, Πτυχιούχος Φούγκας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές,-τριες στην Καρδίτσα.
Τιμή: 8Ε/ώρα.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Καθηγήτρια Γαλλικών με 3ετή πείρα

Σχετικοί καθηγητές