ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Λυκείου

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Λυκείου. Παρέχονται corpus σημειώσεων δοκιμασμένα για πολλά χρόνια και σε πλήθος μαθητών. Τιμές κρίσης

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Λυκείου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;