ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά του Λυκείου και του Γυμνασίου

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγήτρια Μαθηματικός του ΑΠΘ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά του Λυκείου και του Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη.Πολυετής Εμπειρί

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά του Λυκείου και του Γυμνασίου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;